jan 18

Veel stormschade aan bomen!

Met een storm zoals we nu weer gehad hebben ontstaat er veel schade aan bomen, zoals omwaaien en grote takken uitbreken. Hierdoor is het weer eens pijnlijk duidelijk geworden dat o.a. goede, en vooral vakkundige snoei aan bomen een bittere noodzaak is. Vanaf het moment van inplanten is het belangrijk goede begeleiding snoei uit te blijven voeren tot er een goede kroon gevormd is. Ook volwassen bomen vragen om onderhoud. Dode takken worden dan weg gehaald, maar ook dunning in de kroon kan noodzakelijk zijn zodat een boom minder wind vangt. Tijdens dit onderhoud wordt ook de vitaliteit van de boom bekeken. Mocht een boom dan slecht zijn, kan die gerooid worden voordat er een storm komt.

Ook een goede standplaats voor een boom is belangrijk. Een boom moet goed kunnen wortelen om een goede verankering in de grond te krijgen. Een goed gewortelde boom heeft een wortelpruik die even groot is dan de kroon. Staat een boom in een bestrating is het belangrijk om ook de grond in de omgeving goed te prepareren zodat de boom onder de bestrating zich goed kan vestigen.

Voor vragen hierover kun je  terecht bij ons bedrijf. Wij hebben een vakkundige boomverzorger in dienst die je daarin van goed advies kan voorzien en uiteraard het werk uit kan voeren.